Systém EZProxy pre vzdialený prístup k e-zdrojom.
Pripomienky, námety a podnety prosíme zasielať na eiz@cvtisr.sk

Linkovací server SFX nie je v súčasnosti plne aktualizovaný, preto niekedy nefunguje správne a nesprístupní plný text. CVTI SR pracuje na odstránení tohto problému. Dovtedy odporúčame pri problémoch s SFX vyhľadávanie priamo v jednotlivých licencovaných plnotextových zdrojoch. Ďakujeme za pochopenie.

Novy pristup (v rezime testovania) s funkcnymi pristupmi do vsetkych predplatenych elektronickych zdrojov: TU

Technické požiadavky

Na vzdialený prístup sa využíva systém EZProxy. Využívanie EZProxy nie je závislé na používanom prehliadači. Prehliadač však musí akceptovať cookies, mať aktivovanú funkciu javascript a odblokovanú funkciu pop-up.

Možné problémy

  1. niektorí ISP alebo zamestnávatelia môžu používať automatické nakonfigurovanie prehliadačov t.j. nastaví sa ich vlastný proxy server, čo spôsobí kolíziu s EZProxy
  2. niektorí zamestnávatelia môžu blokovať prístupy na určité adresy t.j. linka na EZProxy nie je medzi povolenými. V takomto prípade služby EZProxy nemožno využívať (vyriešiť tento problém sa možno pokúsiť v súčinnosti s príslušným administrátorom siete)
  3. v prípade používania systému firewall je na využívanie služieb EZProxy potrebné nakonfigurovať firewall tak, aby bol otvorený pre porty 2048 až 6500