Systém EZProxy pre vzdialený prístup k e-zdrojom.
Pripomienky, námety a podnety prosíme zasielať na eiz@cvtisr.sk

Linkovací server SFX nie je v súčasnosti plne aktualizovaný, preto niekedy nefunguje správne a nesprístupní plný text. CVTI SR pracuje na odstránení tohto problému. Dovtedy odporúčame pri problémoch s SFX vyhľadávanie priamo v jednotlivých licencovaných plnotextových zdrojoch. Ďakujeme za pochopenie.

Novy pristup (v rezime testovania) s funkcnymi pristupmi do vsetkych predplatenych elektronickych zdrojov: TU

Registrácia na vzdialený prístup do e-zdrojov

Ak nie ste registrovaný používateľ CVTI SR a máte záujem o e-zdroje sprístupňované z webovej stránky CVTI SR, máte možnosť využiť registráciu na vzdialený prístup do e-zdrojov:

  1. Vytlačte si prihlášku na vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR. Vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku pošlite poštou na adresu:

    Centrum VTI SR

    Odbor knižnično-informačných služieb

    Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

    alebo po naskenovaní e-mailom na adresu terezia.misovicova@cvtisr.sk.

  2. Uhraďte registračný poplatok 3,00 € - pokyny na uhradenie registračného poplatku na uhradenie registračného poplatku

Po prijatí prihlášky a platby vás zaregistrujeme v báze používateľov CVTI SR. Na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške Vám oznámime prístupové práva na vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR. Registrácia i predĺženie platnosti registrácie platia 365 dní odo dňa zaregistrovania/predĺženia registrácie v báze používateľov CVTI SR. Po uplynutí tejto lehoty treba platnosť registrácie predĺžiť najneskôr do 365 dní; údaje o používateľoch sa uchovávajú (v zmysle GDPR) len po túto dobu. Potom už je možná len opätovná registrácia. Platnosť registrácie sa predlžuje pri osobnej návšteve alebo zaplatením stanoveného registračného poplatku na účet CVTI SR.

Ostatné knižnično-informačné služby (napr. výpožičné) môžu používatelia využiť iba po vydaní knižničného pasu pri osobnej návšteve registračného pracoviska CVTI SR.

V letáku EIZ nájdete všetky potrebné informácie.

Kontakt

Mgr. Terézia Mišovičová (vedúca)

Odbor knižnično-informačných služieb

Tel.: 02/69 253 146

e-mail: terezia.misovicova@cvtisr.sk