Systém EZProxy pre vzdialený prístup k e-zdrojom.
Pripomienky, námety a podnety prosíme zasielať na eiz@cvtisr.sk

Linkovací server SFX nie je v súčasnosti plne aktualizovaný, preto niekedy nefunguje správne a nesprístupní plný text. CVTI SR pracuje na odstránení tohto problému. Dovtedy odporúčame pri problémoch s SFX vyhľadávanie priamo v jednotlivých licencovaných plnotextových zdrojoch. Ďakujeme za pochopenie.

Novy pristup (v rezime testovania) s funkcnymi pristupmi do vsetkych predplatenych elektronickych zdrojov: TU

Podmienky využívania e-zdrojov

CVTI SR a jeho používatelia sa zaväzujú dodržiavať licenčné podmienky pre prístup a využívanie e-zdroje. V dokumente „Všeobecné zmluvné podmienky CVTI SR pre prístup a využívanie elektronických informačných zdrojov v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom“ sú podrobne a záväzne upravené práva a povinnosti, oprávnenia a záväzky zmluvných strán a ich oprávnených používateľov, ktoré sa týkajú prístupu k e-zdrojov a poskytovania podpory ich využívania.

e-zdroje sprístupňované v rámci projektu "Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)" sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj. Ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.


Používateľ sa zaväzuje, že bude tieto podmienky dodržiavať. Ide hlavne o dodržiavanie nasledovných zásad: Podrobnejšie informácie: Knižničný a výpožičný poriadok CVTI SR